1
Med det nya rfid:t som gör att man kan betala endast genom att placera kortet ovanpå läsaren i butiken krävs nya typer av korthållare som skyddar detta RFID från kapning.

Comments

Who Upvoted this Story